ขยะพลาสติก ภัยร้ายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

                จากข่าวคราวที่หลายคนได้รู้และได้ทราบเรื่อง ก็เชื่อว่าย่อมสลดใจไปตาม ๆ กัน เมื่อมีคนไปพบกับเจ้าปลาวาฬเกยตื้น อยู่ที่ริมชายหาดของทะเลสาบฝั่งสงขลา ในประเทศไทยของเรา ที่ถึงแม้ว่าทีมแพทย์จะใช้ความพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของสัตว์ใหญ่ ที่เป็นหนึ่งในจ้าวทะเลตัวนี้ไว้ได้ และที่น่าสลดใจกว่าคือ เมื่อชันสูตรดูแล้วพบว่าสาเหตุที่ทำให้เจ้าปลาวาฬป่วยจนต้องเกยตื้นขึ้นมานั้น ก็เนื่องมาจากปลาวาฬได้กินขยะพลาสติกที่อยู่ในท้องทะเลเข้าไปเป็นจำนวนมากถึง 8 กิโลกรัม รวมถึงก่อนตายยังได้ขย่อนซากขยะพลาสติกออกมา ทำให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้ และด้วยเหตุนี้เองทำให้องค์กรหลายภาคส่วนในประเทศไทยเริ่มรณรงค์และให้ความสำคัญกับเรื่องของขยะพลาสติกกันอย่างจริงจัง

ทำไมพลาสติกถึงเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  

                พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มนุษย์ของเราผลิตขึ้นมา เพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีรูปแบบมากมายหลายชนิด สารประกอบอินทรีย์ชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเฉพาะบางประการ คือเมื่อถูกความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อถูกความเย็นมักจะแข็งตัว ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้และการออกแบบของโมเลกุลของพลาสติก ซึ่งข้อดีของพลาสติกก็คือ เมื่อใช้งานแล้วก็สามารถนำเอามาหลอมเพื่อผลิตขึ้นมาเป็นวัสดุชิ้นใหม่ได้ แต่ในความเป็นจริงที่เราใช้กัน ขยะพลาสติกมักเป็นสิ่งที่ใช้แล้วทิ้งทันที ไม่ค่อยจะนำเอากลับมาใช้ใหม่ จนสุดท้ายก็กลายเป็นขยะล้นประเทศ เนื่องจากไม่มีระบบและเทคโนโลยีการจัดการวัสดุประเภทนี้ที่ดีเท่าที่ควร ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ สิ่งแวดล้อม เกิดเป็นปัญหามลภาวะอย่างที่เห็นกันได้ชัดเจนในปัจจุบัน

ใช้พลาสติกอย่างไรไม่ให้เป็นอันตราย

                ปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศได้มีการผลิตถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลาสติกประเภทนี้สามารถย่อยสลายได้เช่นเดียวกับกระดาษ หรือวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ การแยกขยะพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการลดใช้พลาสติกในร้านค้าหรือแหล่งสถานบริการต่าง ๆ อย่างเช่นในหลาย ๆ ประเทศ ที่หากต้องการถุงพลาสติกจะต้องจ่ายเงินซื้อเพิ่ม ซึ่งก็จะช่วยลดการใช้พลาสติกได้เป็นอย่างมาก ในประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกัน ที่ในปัจจุบันได้เริ่มมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการเริ่มต้นลดถุงพลาสติกอย่างจริงจัง

                คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะทำให้ประเทศไทยของเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการลดการใช้ถุงพลาสติกลงได้หรือไม่ หรือองค์และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีมาตรการใดที่ทำให้การใช้ถุงพลาสติกลดน้อยลงได้อย่างเห็นผล

 

Continue Reading