เกี่ยวกับเรา

เพราะทุกวันนี้โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม จึงทำให้ความรู้เก่ยวกับวิศวกรรมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ และสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์

และด้วยเหตุผลนี้เอง จึงเป็นความตั้งใจของเราในการสรรสร้างเว็บไซต์ดี ๆ ที่มอบข้อมูลข่าวสาร และกระจายความรู้เกี่ยวกับวิศวรกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้บุคคลทั่วไปได้อัพเดต

เพราะความรู้ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของคนในชาติ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เราจะอัพเดตความรู้ใหม่ ๆ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับวิศวกรรม ให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน